Onze diensten

MAAK UW ONROEREND GOED PARK

W Properties & Management adviseert u bij uw vastgoedbeleggingen om regelmatige inkomsten te verzekeren en te optimaliseren.

Onze specialisten helpen u uw toekomst op korte en lange termijn op te bouwen op basis van een objectieve selectie van eigendommen, terwijl ze zorgen voor de diversificatie van uw vastgoedinvesteringen om het risico te verminderen. We werken voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brabanten (FL en Wallonië).

 VOLLEDIG BEHEER

W Properties & Management bevrijdt u van alle beperkingen met betrekking tot het verhuurbeheer van uw activa:

bepaling van de hoogte van de huren op basis van verwacht rendement en de huurmarkt

selectie van betrouwbare en solvabele huurders

beperking van huurvakanties

ondertekening en registratie huurovereenkomsten

hulp bij in- en uitstappen inventaris

vertegenwoordiging en behartiging van uw belangen bij bestuursorganen en mede-eigendomsorganen.

W Vastgoed & Beheer garandeert u:

huurbetalingen bewaken

de berekening van indexaties

facturen controleren

uitsplitsing en terugvordering van lasten van huurders. De lasten worden verdeeld volgens de wettelijke bepalingen en de specifieke kenmerken van elk huurcontract.

Door regelmatig jaarrekeningen en managementrapportages op te stellen, zorgen wij ervoor dat u in control bent over uw beleggingen.

 ONDERHOUD VAN UW VASTGOEDPARK

W Properties & Management zorgt voor het behoud en de groei van uw vastgoed:

technische inventaris

hulp bij het ontwerpen van realistische meerjarige investeringsplannen

bestellen en opvolgen van onderhouds- en renovatiewerken

controle van de bedrijfskosten

traceerbaarheid van incidenten

Door de selectie van leveranciers waarnaar wordt verwezen en de nauwgezetheid en transparantie van aanbestedingen, garanderen wij u de beste toereikendheid van middelen met betrekking tot de gedefinieerde opbrengsten.

 ONZE BEHEERKOSTEN

Om uw tarief te weten te komen, telt u al uw maandelijkse huren die u wilt beheren bij elkaar op. De uitslag bepaalt in welke schijf je zit met het bijbehorende percentage.

- 999 euro --> Minimaal 85 euro

van 1000 tot 1599 euro --> 8,5%

van 1600 tot 2499 euro --> 7%

van 2500 tot 4999 euro --> 6,5%

van 5000 tot 9999 euro --> 6%

meer dan 10.000 euro --> 5%

 WAT IS INBEGREPEN IN DE KOSTEN?

Invoer huur:

Advies over huurwaarde en huurdersselectie

Naleving van het onroerend goed:

Handtekening en registratie van de huurovereenkomst

Organisatie van de inventaris door expert

Dit omvat niet het zoeken naar een huurder

Huurbewaking:

Periodiek bezoek en relatie met huurders

Werken en onderhoud

Betalingscontrole / Indexatie / Verrekening

Controle van verzekeringen en trustee

Uitgang verhuur:

Beheer van vrijstellingen en vergoedingen

Organisatie van de inventaris door deskundige en overdracht van meters

Huurgarantie vrijgeven

Opfrissing van de woning en verhuur